Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Det rusrelaterte familiesamspillet

I familier med rusmiddelproblemer kan barna oppleve å bli belastet og de kan bekymre seg for de voksnes rusbruk lenge før de voksne definerer dette som problematisk. Det er ikke nødvendigvis inntaket som forstyrrer barnet, men hvordan atferden til de voksne endrer seg. Holdninger til barnet kan komme plutselig forandres. Forutsigbarhet og struktur, som er så viktig for et barn, blir borte.

Bekymringer for hjemmeforholdene preger barnet- også på skolen og i samvær med andre barn. De må hjem å sjekke om alt er bra, før de kan ta med noen hjem, eller gjøre avtaler med andre. Det kan være vanskelig å konsentrere seg om skolearbeid og lekser.

Et rusmiddelmisbruk går ofte i faser, som en "syklus" : Rusfase, bakrusfase, edru fase, fase før ny rus. Barna forteller at det ikke nødvendigvis er fasen med rus som er den vanskeligste. Det kan være minst like vanskelig når rusmiddelmisbrukeren er edru, fordi barnet da er fylt med bekymring for når neste periode med rus kommer, og hvordan det da blir hjemme.

Å leve med slike faser i en familie kan føre til en tilstand av konstant omskiftning og uforutsigbarhet. I hvor stor grad syklusen preger familien vil variere, men den gjenspeiles i familiemedlemmenes reaksjoner og handlingsmønstre. For barnet blir dette en ustabil hverdag som innebærer at:

  • Familiens rutiner, ritualer, regler, grenser, krav og forventninger varierer i de ulike fasene
  • Omsorgen for barnet styres av de voksnes behov og tilstand, og ikke barnet
  • Barnet blir opptatt av å "lese" de voksnes behov, og ikke omvendt
  • Roller byttes om og barnet overtar omsorgsoppgaver