Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Barnefokus

Når et barn strever kan det ha mange ulike årsaker. I Barn i rusfamilier - programmet har vi fokus på hvilke tegn og signaler barn viser, når de lever i belastende livs- og omsorgssituasjoner. Og da særlig i familier hvor rusmidler får et stort fokus hos voksne. Når voksne har det vanskelig vil dette påvirke barna. Hva skjer med familiesamspillet og hvilke konsekvenser får det for barn på kort og lang at foreldre prioriterer rusmidler høyt. Og hva kan vi som fagpersoner gjøre?

 

Vi har en tendens til å se etter de voksnes tegn og de voksnes problemer. Her skal vi ha fokus på barnet. Du behøver ikke vite noe om årsaker i første omgang. Du skal ha fokus på barnet og barnets perspektiv. Vårt utgangspunkt her: Barn gjør så godt de kan, men lever med foreldre som har ulike problemer som blir belastende for barn.

 

Alle som er i posisjon til å se et begynnende problem har et ansvar for å gjøre noe med bekymringen, og den enkeltes kunnskap og holdninger er betingelser for hva og hvordan man ser eller velger å se.

Vi har en plikt (ut fra vårt faglige ståsted) å møte barna på det de sier eller viser. For å hjelpe barna til rusmiddelmisbrukeren, må vi ta på ”rusbrillene”. Vi kan heller ikke alltid se det på voksne om de har et rusmiddelforbruk som er belastende og vanskelig for barna.