Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Rollebytte

Når barnet overtar foreldres funksjoner og oppgaver

Jente 13 år: ”Når pappa begynte å drikke ble mamma så stressa. Da var hun bare opptatt av han. Hun prøvde å passe på at han ikke drakk så mye. Hun stelte for ham og snakket med ham og gjorde sånn som han sa, bare for at han ikke skulle bli sint. Det var akkurat som pappa var viktigere enn alt annet. Da hadde jo ikke vi barna henne å snakke med heller. Vi syntes ikke vi kunne vise henne at vi var lei oss, for hun var så sliten av alle greiene med pappa. Vi syntes hun hadde nok med det, om hun ikke skulle bekymre seg for oss også.”

Selv om det bare er en av foreldrene som har et rusproblem er det ingen garanti for at omsorgssituasjonen blir godt nok ivaretatt. Den edrue forelderen kan involvere seg slik i misbruket at barnet står i fare for å miste begge foreldrenes støtte og oppmerksomhet. Selv om intensjonen til den edrue forelderen er å begrense skadevirkningene for barna ved å redusere konsekvensene av fylla – så opplever barna at begge foreldrene blir utilgjengelige og at de må klare seg selv, så best de kan.

 

Når foreldrene er opptatt av rusen kan både dagligdagse praktiske oppgaver (handle, lage mat, gjøre rent, vaske klær) og omsorgsoppgaver overfor barn bli forsømt. Barna vil overta foreldrenes funksjoner og ofte ta på seg et ansvar de ikke har forutsetninger for å ta. Barna opplever at foreldrene ikke lever opp til det som forventes av foreldre. Familien er annerledes enn andre familier. Dette gir barna en følelse av skam. Barna føler også ansvar for foreldrene ved siden av ansvar for praktiske oppgaver. Det kan være å trøste, mekle, passe på at den som er beruset ikke mister sigarettglo på gulvet, være våken til foreldrene har sovnet, slik at det ikke oppstår krangling/ voldssituasjoner.