Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Hva er tegn og signaler fra et barn som har det vanskelig på grunn av rusmiddelmisbruk i hjemmet?

Barn som har eller er i ferd med å få rusrelaterte skader, behøver ikke alltid å fremstå som "vanskelige " barn. Det kan være barn som oppfattes som både selvstendige og veldig blide fra de er små – dette er en løsningsstrategi for å kunne takle en ustabil, utydelig og tilfeldig omsorgssituasjon.

 

 

Barn i misbrukerfamilier vil ofte fortelle om eller vise

•         magesmerter

•         anspenthet i muskler

•         hodepine/migrene

•         tristhet/hemmethet/mimikkløshet

•         konsentrasjonsproblemer

•         Enurese/encoprese (ufrivillig vannlating/ ufrivillig avføring dag eller natt)

•         motorisk uro

•         tretthet

•         karakterer og innsats på skolen varierer

•         vansker med venner og sosial tilhørighet

•         følelsesmessig labilitet

•         overytere/overdrevet tilpasning/overdrevent ansvarlige