Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Den nødvendige samtalen

 

Når samtalen handler om bekymringer for et barn- og foreldres bruk av alkohol

Mange opplever det som særlig vanskelig å snakke med foreldre om hvordan alkoholbruk hos voksne kan påvirke og har konsekvenser for barns utvikling og trivsel. Det kan derfor være til god hjelp å være godt forberedt. Den nødvendige samtalen tar utgangspunkt i en bekmring for et barn, basert på konrete og systematiske observasjoner av barnet. 

Målet med den nødvendige samtalen er å:

•          Dele bekymringer dere har for barnet med foreldrene

•          Skape et samarbeid med foreldrene for å sikre barnets utvikling og trivsel

•          Sette i gang prosesser som kan hjelpe barnet og familien

•          Avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser

Å skape et godt samarbeid med foreldrene krever tid. Endringsarbeid er prosesser over tid. Den nødvendige samtalen forløper seg ofte over flere møter. KoRus-Sør, Borgstadklinikken har produsert undervisningsfilmen "Den nødvendige samtalen".

 

Se filmen her: