Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Forberedelse

Ideer til samtalens innhold og fokuspunkter

Forberedelse

• Avtal hvem som skal delta i samtalen og den innbyrdes rollefordelingen

• Avklar formålet med samtalen.

• Beskriv med stikkord hva bekymringen for barnet går ut på og konkretiser i hvilke situasjoner og hvordan dere ser at barnet har problemer.

• Lag på forhånd en liste over punkter det er viktig å formidle.

• Vurder hvordan foreldrene best kan få forståelse for, og se at barnet har behov for støtte.

• Hva håper dere kommer ut av samtalen? Hva frykter dere kan skje?

• Gjennomgå hvordan dere tror at samtalen kan forløpe og forbered alternative muligheter.

• Fastsett hvor lenge samtalen skal vare.

• Vurder om dere har behov for hjelp fra noen som har mer kompetanse i forkant av samtalen.

• Les gjennom hvilke rutiner dere har for slike samtaler på arbeidsplassen. Få kjennskap til prosedyrer i det øvrige tjenesteapparatet i kommunen og hvem dere kan kontakte for eventuell videre oppfølging og hjelp til familien.

• Inviter foreldrene til samtalen med informasjon om samtalens primære formål, tidspunkt, varighet og hvem som vil delta.

 

LAST NED HEFTET: Den nødvendige samtalen