Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Gjennomføring

Selve samtalen

Hvis relasjonen mellom dere og foreldrene er vanskelig, bør dette tas opp i begynnelsen av

samtalen. ”Jeg er fullt klar over at vi har forskjellig syn på ting ...”

• Ha som utgangspunkt for samtalen en holdning om at foreldrene ønsker det beste for sitt barn

• Balanser beskrivelsen av barnet mellom det som fungerer godt og er barnets styrke og det som er vanskelig

• Bekreft foreldrenes kompetanse og gode intensjoner der disse er til stede. Vær barnets stemme. Vær interessert og lyttende i forhold til foreldres opplevelse av virkeligheten

• Spør hva de tenker om det som er sagt, og om de deler den bekymringen som dere har presentert

• Gi plass til foreldrenes tanker, frustrasjoner og eventuell motstand når det er snakk om barnets problemer

• Tål uenigheter som kan komme. Fokus skal være på det som kan bedre barnets situasjon og ikke på foreldrenes uenighet

• Hjelp foreldre til å forstå forskjell på det som er vanlig for barn og det som vekker bekymring

• Vær oppmerksom på språkbruk. Hold fokus på bruk av alkohol og ikke misbruk

• Gi saklig informasjon om hvordan barn generelt kan reagere når voksne drikker. Mange foreldre ser ikke selv sammenhengen mellom barnets problemer og eget forhold til rusmidler

• Gi plass til foreldrenes reaksjoner samtidig som dere har fokus på nødvendige tiltak for å hjelpe barnet

• Konkretiser tiltakene dere blir enige om

• Leder oppsummer samtalen, og spør om det er behov for oppklaringer eller noe annet foreldrene ønsker å samtale om

• Avklar nytt møte før dere går fra hverandre