Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Refleksjon/oppfølging

Refleksjoner etter samtalen

• Fikk dere formidlet bekymringen tydelig nok for foreldrene, og forstod de bekymringen dere har for barnet?

• Er referatet fra møtet skrevet på en slik måte at foreldrene kjenner igjen utsagnene?

• Ble det etablert et godt samarbeid med foreldrene og ble det satt realistiske mål for å hjelpe barnet?

• Vil oppfølgingsplanen sikre god nok progresjon og endring?

• Hvordan ser bekymringen ut nå? Er den mindre eller større? Hvorfor?

• Hvordan skal det øvrige personalet informeres, og om hva?

• Hvordan har hver og en av dere det etter samtalen? Gi hverandre tilbakemelding på hva som gikk bra og hva som opplevdes vanskelig.