Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Barrierer

Hva hindrer oss i å gripe inn når det er bekymring for et barn? Hva er barrierene?

Fortsatt er det å ha et rusproblem skam- og skyldbelagt. Vi kvier oss for å bringe det opp som tema både med barna, foreldrene og hverandre

Som fagpersoner vil vi også møte vår egen ambivalens i arbeidet med rusrelatert problematikk. Vi kan bli vage, utydelige og defensive i forhold til å sette rus på dagsorden. Dette gjelder særlig alkohol, som er et legalt rusmiddel og som de fleste av oss bruker. Bevisstgjøring og bearbeiding av våre egne holdninger og barrierer på dette feltet er av stor betydning for å kunne møte og håndtere ambivalens hos barn og voksne i familier med rusmiddelproblematikk på en hensiktsmessig måte.

Ulike barrierer:

 • Samfunnsmessige/kulturelle barrierer
 • Organisatoriske/samhandlingsmessige barrierer
 • Faglige/teoretiske/kunnskapsmessige barrierer
 • Personlige barrierer- deles av mange

Egne barrierer:

 • Redd for å ta feil
 • Mangler kompetanse
 • Taushetsplikten
 • Rusmiddelproblemer er fortsatt tabuisert og preget av skam
 • Tradisjonell forestilling om rusmiddelmisbruk
 • Redd for å miste relasjonen til foreldre/omsorgspersoner
 • Redd for å avdekke hjelpebehov man ikke kan følge opp
 • Redd for egne reaksjoner