Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Implementering

Fra teori til praksis

I vid forstand handler implementering om å få tiltak til å virke. Ofte snakker vi om implementering når vi skal innføre ny praksis. Dette kan være justeringer av tidligere praksis, eller en total endring.

Barn i rusfamilier er en innsats der mange virksomheter og aktører er involvert. Det å skape en felles forståelse av oppdraget i alle virksomheter og i hele organisasjonen kan være krevende, og det tar tid.

Utfordringer med implementeringen:

  •  bred spredning
  • utvikling av modeller og metoder for samtidighet og samarbeid
  • utvikling av rutinger og prosedyrer, både internt og mellom virksomheter
  • en erkjennelse i hele organisasjonen

Det er de kommunale ressursgruppene som har ansvaret for å få til spredning og implementering av innsatsen i de ulike avdelingene.

 

For at implementering skal være effektiv, må både tiltakene som skal implementeres, og implementeringstiltakene, være effektive.

les mer

Håndbok i implementering(Sykehuset Innlandet)