Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Fra bekymring til handling

Hvorfor er det så vanskelig å gå fra bekymring til handling?

Å gå fra kunnskap til ny praksis er vanskelig. Å gå fra bekymring til handling overfor et barn kan kjennes vanskelig, men er helt nødvendig. Ansatte i kommuner vi er i kontakt med, formidler at de ønsker seg mer kompetanse om rusrelatert problematikk, og om hvordan samtale med barn og foreldre. De ønsker også oversikt over hvilke tiltak som finnes i egen kommune.

For å få til tidlig innsats er dette nødvendig:

  • Å ha kunnskap om risiko-og beskyttelsesfaktorer
  • Å ha forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage, gripe inn og handle på grunnlag av en bekymring
  • Å ha kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidsted og i det øvrige tjenesteapparatet

les mer

Fra bekymring til handling(Veileder fra Helsedir.)