Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Taushetsplikten

Taushetsplikten kan være et stengsel mot kommunikasjon og samarbeid mellom kommunale tjenester. Intensjonen vår er at barn og familier skal få hjelp så tidlig som mulig, men så strander kanskje samarbeidet og intensjonen fordi vi er bundet av taushetsplikt. Eller den strander fordi vi tror vi er det. Hva er taushetsplikt og hva er opplysningsplikt? Når gir lovverket adgang til utveksling av taushetsbelagt informasjon? Hvordan kan et samtykkeskjema benyttes? Hvilke begrensninger og muligheter gir taushetsplikten?