Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Filmen "Barndommen er nå"

Frid Hansen har talt barnas sak i rusfeltet i snart 30 år. Filmen "Barndommen er nå" er et møte med Hansen og hennes fagkunnskap.

Filmen "Barndommen i nå" med psykologspesialist og fagsjef er en samtale om barn som vokser opp i hjem med rus og betydningen av tidlig intervensjon. Frid Hansen snakker engasjert og tydelig om hvor skadelig det er for et barn og vokse opp med omsorgspersoner som ruser seg. Hun er særlig opptatt av alkoholbruk, skam og tabuer og det å bevisstgjøre foreldre og hjelpere om hvordan voksne forandrer seg og skaper utrygghet når alkoholbruken tar overhånd. Filmen «Barndommen er nå» er produsert av Dokufilm.

Filmen( 30 min) kan bestilles hos: korus@borgestadklinikken.no

Pris: 100 kroner

 

Frid Hansen er psykologspesialist og har vært ansatt ved Borgestadklinikken siden 1986. Hun er nå fagsjef ved Kompetansesenter rus - region sør. Frid Hansen har bidratt til det mange mener er et paradigmeskifte i forståelsen av rusproblemer, fra et ensidig individfokus til et familie- og  generasjonsperspektiv. Hun er en ettertraktet kurs- og foredragsholder og bidrar med sin kunnskap også utover Norges grenser. Hansen har gitt ut flere artikler, bøker og hefter. Hun har bidratt med erfaring og kunnskap i offentlige utredninger og med innlegg i media.

I 2012 fikk hun utmerkelsen Ridder av 1.klasse St Olavs Orden for sin samfunnsinnsats for barn i rusfamilier. Hun har et positivt menneskesyn og har vært opptatt av å utfordre skam og tabuer som omgir bruk av rusmidler. Gjennom sitt arbeid har hun bidratt til at mange barn og voksne har fått hjelp og en bedre livssituasjon.

 

Med filmen er også et hefte med introduksjon til tema og spørsmål til refleksjon.