Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Hefte med tips og råd fra kommunene

Erfaringer og eksempler på godt arbeid i programkommunene er samlet i heftet « Slik kan det gjøres». Vi håper heftet vil være til inspirasjon! Bestill heftet her på siden

 

Barn i Rusfamilier-kommuner deler erfaringer i heftet "Slik kan det gjøres".

Vi håper heftet vil være til inspirasjon til videre tverrfaglig og tverretatlig arbeid for å hjelpe risikoutsatte barn og unge.

Helhetlige satsinger

Blant kommunene som presenteres i heftet er Horten som har gjennomført flere prosjekter i samarbeid med oss ved KoRus - Sør, og som har lykkes i å implementere prosjektarbeidet så det er blitt en del av daglig drift. De trekker fram suksessfaktorer som å ha fokus på tverrfaglig samhandling gjennom lang tid, det utarbeides forpliktende mandater og det er en felles leder for alle prosjektene, noe som sikrer kontinuitet og et helhetlig perspektiv. Dette har ført til gode erfaringer med tverrfaglig samarbeid i Horten og en opplevelse av at det er en hensiktsmessig arbeidsform.

Den helhetlige og tverretatlige satsingen blir også beskrevet med eksempler fra kommunene Lardal og Kragerø.

Modell for samarbeid

 I Lier kommune er det utviklet en god samarbeidsmodell som også presenteres nærmere i heftet. De slet tidligere med svakt tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge og jobbet derfor fram en modell som tydeliggjør hvordan helse, PPT, barnevern og habilitering har ulike ansvar, mandat og roller.  Kommunen har nedsatt tverretatlige team både i barnehager og i skolene. Barn og unge det er knyttet bekymring til kan få hjelp via disse teamene. En felles kunnskapsforståelse på tvers av virksomheten har vært viktig for Lier som derfor har deltatt både i programmet Tidlig Inn og i Barn i rusfamilier. Slik har de fått en felles kompetanseheving knyttet til vold, psykisk helse og rus.

Informasjonsmateriell

Flere av kommunene som har vært med i Barn i rusfamilier har utviklet informasjonsmateriell. En utfordring flere møter er at dette ofte koster en del, særlig hvis en skal ha profesjonell grafisk utforming. I Grimstad kommune tok de kontakt med Universitetet i Agder og en grafisk design-student som tok på seg oppgaven med å utforme materiell. «Barn trives best med edru voksne» og « Hvor mange glass tåler barnet ditt» er budskap på plakater og annonser i Grimstad.

Ønsker du det tilsendt? Bestill HER