Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Tematikken

Taushet, hemmelighold og skamfølelse kan omgi barn som vokser opp i et hjem preget av voksnes rusmiddelmisbruk. Det kan føre til forhøyet risiko for psykiske og fysiske helseplager, kognitive og sosiale problemer.

Vi har ikke sikre tall på hvor mange barn i Norge som er berørt. Men i en rapport fra Folkehelseinstituttet i 2011 kom det fram at 90 000 barn har minst en forelder som misbruker alkohol og hos 410 000 barn har en av foreldrene en psykisk lidelse.

 

Når blir voksnes rusbruk til et rusproblem?

Hvordan definere hva som er et misbruksproblem? Det er ofte flytende grenser mellom vanlig forbruk, misbruk og avhengighet. Når er de voksnes bruk av rusmidler problematisk for barnet? Borgestadklinikken definerer dette slik:

" Det eksisterer et rusrelatert problem når en person bruker rusmidler på en slik måte at det går utover de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien, og når følelsesmessige bånd belastes og forstyrres av rusmiddelinntaket"( Frid Hansen, 1990)

Det er altså ikke mengden alkohol eller hvor ofte en bruker narkotika som er avgjørende, men familiens fungering og de emosjonelle båndene i familien- og hvordan dette påvirkes av rusmiddelbruken.

 

Forandringene hos de  voksne

Barnet kan oppleve de voksnes rusmiddelbruk som belastende lenge før den voksne tenker at dette er et problem. Det er ikke selve inntaket som belaster barnet, men de atferdsmessige forandringene som skjer. Foreldre og barn relasjonen kan bli snudd på hodet, slik at det er foreldrenes behov, og ikke barnas behov, som gir retning for regler og hendelser i familien. Relasjonene kan bli konfliktfylte med mange skuffelser. Foreldrenes evne til å være oppmerksomme og sensitive for barnets behov kan svekkes.

Barnet kan bruke mye ressurser på å prøve å forstå hvorfor mor eller far drikker eller ruser seg, og mange får ingen forklaring. Rusen blir et skamfullt "ikke-tema". Slik blir det vanskelig for barnet og få bearbeidet sine tanker og følelser.