Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Om oss

Barn i rusfamilier er utviklet ved Kompetansesenter rus - region sør,(KoRus-Sør) Borgestadklinikken. Vi er ett av sju kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Her er mer informasjon om våre kjerneoppdrag og hvordan vi arbeider

KoRus - Sør er knyttet til Borgestadklinikken som er en Blå Kors eid spesialisthelseinstitusjon for mennesker med rusrelaterte problemer. Et av klinikkens spesialområder er rusmiddelavhengighet i graviditet og i småbarnsperioden. Pårørende er en annen viktig målgruppe for klinikkens virksomhet. Blant annet tilbys voksne som har en barndom preget av en eller flere nære voksnes rusmisbruk, og som har fått helseplager på grunn av det, behandling ved klinikken

Fagsjef og psykologspesialist Frid Hansen er en sentral fagperson i utviklingen av vår kunnskap om tematikken barn som vokser opp i hjem med rusmiddelrelaterte problemer. Mye av det som formidles i programmet og her på siden er hennes faglige refleksjoner, kliniske erfaringer og kunnskap.