Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Foreldremøter om alkohol

Å snakke med foreldre om alkoholbruk og holdninger, er tema i 1.klasse

 

 

- Det er viktig å sette rus på dagsorden i foreldregruppa og starte tidlig, mener lærer Trine Bålsrud Vik ved Stavern Skole.  Hun har fått gjennomslag på sin skole for å starte allerede på ett av foreldremøtene i 1.klasse. Dette bidrar til å bryte ned noen av tabuene forbundet med å snakke om alkoholvanene våre med hverandre, og det bidrar til økt bevisstgjøring i foreldregruppen om hvordan deres alkoholvaner påvirker barna.

Spørsmål til refleksjon

Sentralt i foreldremøte er refleksjon i grupper over spørsmål som:

 

  • Er det ok å drikke litt alkohol med barn tilstede?
  • Hvordan har bruken av alkohol endret seg etter at vi ble foreldre?
  • Hvilken promillegrense skal vi ha rundt barna våre?
  • Hvor mange øk er det ok å ta til fredagstacoen?
  • Hvordan forholder vi oss til eget alkoholbruk om barna har venner til stede?
  • Er det naturlig å snakke med foreldrene til barnas venner om våre alkoholvaner?

Gode tilbakemeldinger

Bålsrud Vik sier spørsmålene skapte gode samtaler i foreldregruppa, og i evalueringen etterpå har flere gitt uttrykk for at dette var nyttig og at de opplevde det bra med en bevisstgjøring. På evalueringsskjemaet var det også kommentarer som « Dette var bra, men hva med dobbeltmoralen, hva gjør vi i Syden? »En annen gav utrykk for dilemmaer i egen familie som « Hvordan si fra til barnets bestefar at han drikker for mye ved familiesammenkomster?»

Bevisstgjøring

Vi har barrierer for å ta opp med hverandre temaet knyttet til hvordan vi drikker alkohol. Vi vet at 90 % av voksne drikker og målet med disse samlingene er å skape større bevissthet om våre alkoholvaner, vår rolle som foreldre og om hvordan måten vi drikker på påvirker barna, sier Trine Bålsrud Vik ved Stavern Skole i Larvik kommune.