Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Tema på introkurs for nyansatte

Nome kommune har tatt grep og sørget for at også nyansatte får informasjon om kommunenes tidlig intervensjonssatsing

Nome tok del i Barn i rusfamilier-programmet i 2009/2010. Kommunen har rundt 6500 innbyggere og i de to kommunesentrene er det fem barnehager, en 1-10 skole, en barneskole og en ungdomsskole. Det utgjør rundt 220 ansatte i oppvekstsektoren.

Pedagogisk konsulent Marianne Dahlseng sier at de i Nome har valgt å ha et helhetlig fokus på «barn som bekymrer». Det er utviklet rutiner som hun og de andre i ledelsen er opptatt av skal være enhetlig og de skal implementeres.Et av tiltakene for å sikre dette er opplæring av nyansatte.

Dahlseng forteller at på introduksjonskurset var det avsatt to timer til dette temaet. Hun hadde et foredrag med fokus på viktigheten av tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid, melderutiner til barnevern, den kommunale handlingsveilederen og filmen «Den nødvendige samtalen» blir vist.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på denne praksisen, sier Dahsleng som understreker at temaet må «holdes varmt» for alle ansatte. Hun etterspør jevnlig bruk av handlingsveileder når hun møter ledere og ansatte i barnehager og i skolene og er opptatt av å understreke at satsingen er tverrfaglig og et resultat av et samarbeid mellom barnevern, PPT og skole/barnehagesektor.