Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Annonser og plakater i Grimstad

Ved høytidene jul og påske og i sommerferien kommer det annonser i lokalpressen i Grimstad med budskap om alkoholbruk når barn er til stede. Ressursgruppa for barn som bekymrer har gjort seg synlige på denne måten.


- Vi har satset på annonser, plakater og brosjyre for å nå ulike målgrupper med budskapet om at det ikke er mengde alkohol, men konsekvensene, som belaster barn, sier Bente Somdal i Grimstad kommune. Årsaken til at vi fokuserte spesielt på høytider og ferie er at vi som ledd i opplæringen i Barn i rusfamilier ble bevisste på at det er barn som gruer seg til jul eller sommerferien fordi de voksne drikker alkohol på en måte som barna syntes er lite hyggelig. Vi diskuterte mye i ressursgruppen at dette ikke skulle være «pekefinger-budskap», men en oppfordring til å tenke igjennom eget forbruk og hvordan det eventuelt belaster barn, sier Somdal videre.

Vid målgruppe

De definerte en vid målgruppe for annonsene, dette skulle rette seg mot alle som har barn rundt seg, og gikk også ut i avisene på forhånd og fikk redaksjonell omtale av ressursgruppens arbeid og tenkningen bak annonsene. Slik kunne de utdype budskapet og si mer om rusbruk og hvordan barn opplever det.

Annonsene har vært trykt i lokalpressen et par år nå, og de har bare fått gode tilbakemeldinger på at folk oppfatter budskapet som tankevekkende, sier Somdal.

   

Videre ble det også utformet plakater til oppslag i SFO, skoler, barnehager , helsestasjoner m.m. Disse retter seg mot barn og mot foreldre og har blant annet budskapet: «Hvor mange glass tåler barnet ditt» og «Barn liker best edrue voksne»

Det er også utformet en informasjonsbrosjyre om ressursgruppen som i særlig grad retter seg mot tjenestene i kommunen, slik at ansatte i skoler, barnehager m.m vet hvem de kan kontakte