Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Rutiner/Prosedyrer

En viktig del av arbeidet i programmet er å gjøre kjent, eller eventuelt utvikle, rutiner for hvordan gå fra bekymring til handling i den enkelte avdeling eller på tvers av fagavdelinger i kommunen. Mange ansatte vi har møtt gjør noe med bekymringen sin, men er usikre på hva som finnes av skriftlige rutiner, eller hva som finnes av tilgjengelige tiltak.

Evalueringen fra Telemarksforskning i 2013, viser at om vi tar samtalen med barn eller den nødvendige samtalen med foreldre er avhengig av kontekst. Det vil si at gjennomføring av den nødvendige samtalen ikke alene henger sammen med kunnskap om og hvordan den skal gjennomføres. Det har tydelig sammenheng med om praksisutøveren er trygg på interne prosedyrer og rutiner knyttet til hvordan det skal gjennomføres og hvilke støttesystemer som finnes internt.

 

I tillegg til eksemplene her vil du under punktet gjør det kjent/ fra uro til handling få tilgang på nettressursen og rutinene til Larvik kommune. Og under punktet fra prosjekt til daglig drift/ vi bryr oss i Horten vil du finne Horten sin handlingsveileder.