Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Jeg ser deg - permen

Kragerø var tidlig ute med å utarbeide en lokal handlingsveileder. Det har resultert i Jeg ser deg- permen, som er rettet mot helsestasjonen, barnehagene, PP-tjenesten, skolene og barneverntjenesten.  Kragerø ble belønnet med  «Tidlig intervensjonsprisen» fra KoRus  - Sør i 2011. Permen brukes både som oppdatering av kunnskap om utsatte barn og hva slags hjelp de kan få, og som et oppslagsverk når fagpersoner begynner å bli bekymret for et barn og lurer på hva de skal gjøre.

 

Permen er delt inn i ni kapitler:

Kapittel 1:Generell informasjon om barneverntjenesten, saksgang og tiltak.

Kapittel 2: Grunnleggende ferdigheter for å se og handle tidlig.

Kapittel 3: Alvorlig omsorgssvikt -når du har plikt til å melde.

Kapittel 4: Hva du gjør når du er bekymret.

Kapittel 5: Barnehagens og skolens oppgaver

Kapittel 6, 7, 8 og 9: Oppsummeringer av rutiner, hjelpeinstanser og lover

 

Permen kan du laste ned her på kommunens nettside